سرخط ویژه

مشاوره صنعتی

انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری – اهمیت و لزوم انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری: در فضاي رقابت جهاني، هدايت سرمايه در راستاي اهداف از پيش تعيين شده براي حصول بازده مناسب از آن، يكي از فعاليت‌هاي مهم مشاوره‌اي محسوب مي‌گردد. نتايج و بازخورد سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته كه بدون مطالعه انجام گرديده، گواه این است که خسارات جبران ناپذيري ...

ادامه مطلب »