سرخط ویژه

مدیریت صنعتی

مدیریت، كنترل و نظارت بر پروژه های صنعتی

کنترل پروژه خدمات شرکت در بخش نظارت و کنترل پروژه طرح‌های مصوب بانکی، عبارتست از مدیریت پروژه در بخش نظارت بر اجرای طرح و تهیه گزارشات پیشرفت کار با استفاده از نرم افزار پریماورا جهت ارائه به بانک عامل مطابق با شرح خدمات زیر: :: تهیه CPM مایلستونی طرح بر اساس برنامه زمان بندی مصوب طرح در گزارشات توجیه پذیری ...

ادامه مطلب »

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی شاخه‌ای از مدیریت است که مدیران نیروی انسانی سازمان‌های صنعتی را تربیت می‌کنند و دارای سه بعد اصلی: فنی وتکنیکیمالیرفتاری و اجتماعی می‌باشد. اختلاف۱۲ واحدی با رشته مدیریت دولتی دارد. به بررسی نحوه قرار گرفتن ماشین آلات و بهره وری آن‌ها توجه دارد. توجه اساسی به واحدهای صنعتی و همچنین کارگرها و نحوه انجام کار و چالش‌های کارگری ...

ادامه مطلب »