سرخط ویژه

صادرات

صادرات کالا

خدمات به موقع، سهولت در صادرات کالا شما …. صادرات غیر نفتی به خصوص کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور و صادرکنندگان محترم می‌شود. به ویژه اینکه در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای ...

ادامه مطلب »

ارزش کالای صادراتی در گمرک

هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود صرف نظر از قیمتی که طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج، دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرک , بانک و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا ...

ادامه مطلب »

نحوه تکمیل پروفرما؟

بسمه تعالی » توضیحات ضروری جهت تکمیل پروفرم براساس فرمت استاندارد Une Docs توسط فروشندگان خارجی فروشندگان خارجی موظف به ورود اطلاعات طبق فرمت پروفرم استاندارد بوده و پس از تکمیل پرنیت گرفته و ممهور به مهر و امضای خود می نمایند. فروشندگان خارجی موظف به پرینت فرمت تکمیل شده پروفرم بر روی سر برگ خود می باشند. کارشناسان سازمان ...

ادامه مطلب »