سرخط ویژه

واردات

کارت بازرگانی چیست؟ و انواع آن

مطابق قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن،اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند. این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران ...

ادامه مطلب »

روش پرداخت BPO به چه معناست؟

BPO به چه معناست ؟ BPO  یکی از روش های جدید پرداخت در تجارت بین المللی می باشد . روش اصلی در پرداخت در تجارت بین المللی در گذشته پیش پرداخت نقدی , مجموعه استاد ، اعتبار اسنادی و گشایش اعتبار بوده است . همان طور که می دانید هر روش پرداخت نقاط ضعف و قوت خود را دارد . ...

ادامه مطلب »

نحوه تکمیل پروفرما؟

بسمه تعالی » توضیحات ضروری جهت تکمیل پروفرم براساس فرمت استاندارد Une Docs توسط فروشندگان خارجی فروشندگان خارجی موظف به ورود اطلاعات طبق فرمت پروفرم استاندارد بوده و پس از تکمیل پرنیت گرفته و ممهور به مهر و امضای خود می نمایند. فروشندگان خارجی موظف به پرینت فرمت تکمیل شده پروفرم بر روی سر برگ خود می باشند. کارشناسان سازمان ...

ادامه مطلب »