سرخط ویژه

خدمات

تعریف مدیریت منابع انسانی چیست و نقش آن در سازمان چگونه است؟

اگر چه در زمینه منابع انسانی مطلب و کتاب و مقاله کم نیست، اما همانطور که انتظار می‌رود (و منطقی هم هست)  اکثر مطالعات و مقالات مربوط به مدیریت منابع انسانی در حوزه سازمانها و کسب و کارهای متوسط و بزرگ است.  به همین علت، معمولاً مدیریت منابع انسانی برای کسب و کارهای کوچک، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و ...

ادامه مطلب »

سازوکاري براي اندازه‌گيري و مديريت ريسک اعتباري بانک‌هاي کشور

تخصص محوري بانک‌هاي تجاري جذب سپرده و اعطاي وام است. اعطاي وام بانک را در معرض ريسک اعتباري قرار مي‌دهد. قسمتي از مشکلات امروز بانک‌هاي کشور در زمينة افزايش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دليل عدم‌بهره‌گيري بانک‌ها از نظام اندازه‌گيري و مديريت ريسک اعتباري است. هدف اين مقاله، ارائة سازوکاري براي اندازه‌گيري و مديريت ريسک اعتباري بانک است. چنين سازوکاري شامل ...

ادامه مطلب »

عوامل ایجاد مطالبات غیر جاری در بانک‏ها

بانک‌ها به صورت سنتی به عنوان واسطه‌ی وجوه شناخته می‌شوند یعنی منابع پولی را از سمت سپرده‌گذاران (تجهیز منابع) به سوی تسهیلات گیرندگان (تخصیص منابع) هدایت می‌کنند. حق الوکاله در بانک‌داری اسلامی و (Spread) در بانک‌داری متعارف، درآمد حاصل از عملیّات تجهیز و تخصیص منابع می‌باشد. فعالیّت تخصیص منابع یا اعتباردهی و یا همان اعطای تسهیلات از جمله فعالیّت‌های اصلی ...

ادامه مطلب »

نقش مدیران اعتباری در کاهش مطالبات معوق بانکی

از زمانی که بانک با ساختار کنونی در ۷۰۰ سال قبل در فلورانس ایتالیا پا به عرصۀ اقتصاد نهاد، اعطاء وام به عنوان مهمترین حوزۀ فعالیت و صنعت شاخصه و ممیزه  بانک از سایر سازمانهای اقتصادی گردید، ولی ریسک اعتباری ، سابقه ای به طول تاریخ اعطاء وام از قرنهای گذشته دارد و سابقۀ آن به ۱۸۰۰ سال قبل از ...

ادامه مطلب »

روش های وصول مطالبات در حال حاضر

به دنبال انعقاد قرارداد وصول مطالبات و پس از اخذ پرونده و مدارک مربوطه از بانک ها، گروه کارشناسان پیگیری های مستمر خود را جهت انجام موضوع قرارداد معمول داشته و در فاز اجراء وصول مطالبات معوق، ابتدا کارگروه تخصصی، پرونده های دریافتی را از جنبه های بانکی، ثبتی و حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرارداده ونتایج حاصله را به ...

ادامه مطلب »