سرخط ویژه

قراردادها

قراردادها

پیگیری و وصول مطالبات و معوقات و پخش اظهارنامه و اخطاریه و اجرائیات همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر: بانک های کشاورزی و سپه و هم اکنون در حال مذاکره با بانک مسکن، بانک رفاه، بانک تجارت و بانک ملی ایران. همچنین می‌توان در بخش رزومه شرکت از ...

ادامه مطلب »